UDRŽITELNOST


Společnost EPLI si je vědoma dopadu odvětví na životní prostředí, zejména emisí ze silniční dopravy a jejich nepříznivého vlivu změnu klimatu a znečištění ovzduší. Naše odvětví jako celek i naše vlastní společnosti neustále rostou a vzniká tak naléhavá potřeba ekologicky šetrnějších způsobů přepravy zboží. Jsme si vědomi toho, že přechod k bezuhlíkovému hospodářství a efektivnějšímu využívání přírodních zdrojů je nevyhnutelný a žádoucí nejen pro další zachování našeho podnikání, ale i v zájmu společnosti a prostředí, v němž působíme. Proto jsme se vydali na cestu k větší environmentální udržitelnosti.


2021
2022
2021
2020


NovinkySpolečnosti

image/svg+xml