Železniční doprava

Segment železniční dopravy zahrnuje celou řadu služeb, od specializované vnitrostátní a mezinárodní železniční dopravy, přes spedici, zajišťování komplexních služeb od zahájení po ukončení přepravy, optimalizaci a logistická řešení až po poskytování nákladních vagónů, vlaků, železničního personálu, proškolení zaměstnanců a pojištění. Naše dceřiné společnosti působí v České republice, Polsku, na Slovensku a v Německu a přepravují v rámci celé Evropy různé materiály, mj. sypké hmoty, zemědělské komodity, dřevo, paliva a uhlí, vedlejší energetické produkty (energosádrovec, popílek a uhelný prach) a železniční stavební odpad a suť.

epcargo logistický partner s nevšedním a flexibilním přístupem

Železniční dopravce zajišťující efektivní přepravní služby široké škále zákazníků. Společnost EP Cargo byla licencována jako železniční dopravce v roce 2010 a osvědčení dopravce o bezpečnosti - část A a B ji bylo přiznáno téhož roku. Cílem EP Cargo je nabídnout zákazníkům a zájemcům o spolupráci z řad spedice, dopravců, výrobních závodů i jiných společností spolupráci při realizaci dopravních potřeb.

rail2
rail2

epcargop

Zabývá se železniční přepravou, železniční spedicí a spedicí z přístavů na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Zajišťuje nakládku v přístavech Gdaňsk, Gdynia, Szczecin, Swinoujscie, dále nakládku ve vnitrostátních přístavech na východní hranici. Specializuje se na transport hnědého a černého uhlí, vápenců, vedlejších energetických produktů. Nabízí komplexní převozní služby pro elektrárny a průmyslové podniky na území České republiky, Německa, Polska. Pro zákazníky realizuje projekty optimalizace železničních přeprav, individuální správu a provozování vleček, speciální přepravy techniky a zařízení, optimalizaci provozu vlastních vleček aj. Objem přeprav v roce 2022 činil více než milion šest set tisíc tun.

epcargod

Zodpovídá za spediční služby v rámci železničních transportů na německém území s přesahem do dalších zemí EU. Specializuje se mimo jiné na přepravy černého a hnědého uhlí, energosádrovce, popílku, vedlejších energetických produktů apod. Zajišťuje komplexní služby pro zákazníka, včetně optimalizace transportů, dodání vhodných typů vozů pro speciální transporty, plánování tras, zajištění poslední míle, vyřízení náležitých dokumentů atp. V roce 2022 činil objem přeprav 4,69 milionu tun.

rail4
rail-slovinsko

sz-logo     fersped

Společnost SŽ-Tovorni promet je všestranný poskytovatel logistických a spedičních služeb s působností ve Slovinsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Severní Makedonii, Černé Hoře, Rakousku, Maďarsku a Itálii, kterému patří 143 lokomotiv, 3 266 nákladních vozů, 3 kontejnerové terminály (Lublaň, Celje, Maribor). Společně se spediční společností Fersped poskytuje služby v oblasti konvenční, intermodální a kombinované železniční dopravy, organizuje je do celovozových nebo ucelených vlaků, aby dopravila vaše zboží požadovaným způsobem na požadované místo.

Společnost SŽ-Tovorni promet, nacházející se na křižovatce tří důležitých evropských koridorů a s úzkými vazbami na přístav Koper, je schopná nabídnout rychlá a spolehlivá dopravní spojení po rozsáhlém území střední Evropy. Navíc Lublaň, hlavní město Slovinska, představuje díky své strategické poloze na křižovatce významných dopravních os ideální logistický uzel. Seřazovací nádraží v Lublani a Zalogu dále nabízejí přístup ke všem službám souvisejícím s moderní železniční dopravou.

lokotrain Servis dopravcům, akreditovaná školící organizace

Společnost poskytující vzdělávání v drážním odvětví. Zajišťuje servisní činnost a vzdělávání pro dopravce, provozovatele dráhy a firmy zabývající se opravou, údržbou a modernizací drážní infrastruktury. Poskytuje další služby spojené s drážní problematikou. V rámci vlastního LokoPoolu nabízí na území České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Rakouska a Maďarska pronájem lokomotiv (jednorázově, dlouhodobě, krátkodobě). V rámci vlastního PersPoolu nabízí na území České republiky, Slovenska a Polska možnost pronájmu výkonu strojvedoucích, vozmistrů a vedoucích posunu. Zabývá se poradenstvím a konzultacemi v drážní železniční dopravě. Pořádá školení, semináře a konference zaměřené na železniční segment. Zajišťuje řádná školení a kurzy pro strojvedoucí a další potřebná školení pro železniční provoz a železniční dopravu.

rail3
rail5

epcargoinvest

Správce železničního vozového parku zajišťuje pro společnosti skupiny EPH veškerý železniční hardware pro jejich aktivity v oblasti nákladní přepravy. EP Cargo Invest realizuje investice do lokomotiv a vagonů pro dlouhodobé projekty společností skupiny a také poskytuje nákladní vagony pro krátkodobé využití formou pronájmu od třetích stran. EP Cargo Invest dále zajišťuje údržbu a opravy vagonů nasazených na projektech skupiny a poskytuje poradenství v této oblasti.

spedica Your one-stop logistics solution

Společnosti RM LINES, Railsped a SPEDICA s.r.o. jsou součástí holdingu, který zajišťuje spediční a dopravní služby na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.


rmlines railsped
rail6
locon

loconlogo

Locon Logistik & Consulting AG je německá železniční společnost specializující se na přepravu zboží, materiálů, na kontejnerovou železniční přepravu a na železniční stavitelství. Její portfolio čítá více než 250 vozů a 30 lokomotiv, firma provozuje vlastní opravnu a má více než 150 zaměstnanců, včetně vysoce kvalifikovaných odborných profesí. Společnost realizuje přepravy na celém území Německa, a to jak pravidelné (např. z německých přístavů Wilhelmshaven a Bremerhaven), tak i ad hoc přepravy, včetně přeshraničních směrem do Belgie, České republiky, Holandska, Rakouska a na Slovensko. Firma provozuje vlastní terminál s překladištěm pro intermodální přepravy. Locon Logistik & Consulting AG se již více než 17 let specializuje na stavební zakázky v oblasti železnice: od konceptu a plánování, přes poskytnutí technického vybavení a personálu až po precizní realizaci (např. při nedávném přesunu ocelového mostu na dvou paralelně jedoucích kolejových vozidlech). Locon Logistik & Consulting AG je klíčovým článkem logistického portfolia EP Logistics International a.s., patřícího do holdingu EPH.Společnosti

image/svg+xml