Zrównoważony rozwój


Spółka EPLI zdaje sobie sprawę z oddziaływania branży na środowisko, w szczególności emisji z transportu drogowego i ich niekorzystnego wpływu na zmianę klimatu i zanieczyszczenie powietrza. Cała nasza branża i należące do nas spółki nieustannie rosną, dlatego powstaje nagląca potrzeba bardziej ekologicznych metod transportu towarów. Jesteśmy świadomi faktu, że przejście na gospodarkę bezwęglową i efektywniejsze wykorzystywanie zasobów naturalnych są nieuniknione i pożądane nie tylko dla zapewnienia naszej dalszej działalności gospodarczej, ale także dla dobra społeczeństwa i środowiska, w którym pracujemy. Z tego względu zdecydowaliśmy się pójść w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju.


2021
2022
2021
2020


NovinkyFirmy

image/svg+xml