Další Vectron MS pro EP Cargo Invest

Další Vectron MS pro EP Cargo Invest

Dne 27. 2. převzala společnost EP Cargo Invest do svého porfolia první ze tří dalších lokomotiv Vectron MS.

Jak jsme Vás již dříve informovali, jedná se o stroj 383.063, který byl v lednu dopraven do ČR. Poté proběhly na Velimském okruhu TBZ a stroj dostal nový kabátek ve futuristickém designu EP Cargo. Stejně jako předcházející Vectrony, bude i tento využíván v různých zemích střední Evropy, jak pro vlastní přepravy skupiny EP Cargo, tak pro pronájmy poskytované společností LokoTrain. Další dvě lokomotivy by měly následovat na přelomu měsíců  března/dubna a května/června.

 


zpět na novinky


Vážení obchodní partneři,

celou situaci spojenou s koronavirem bedlivě sledujeme již od počátku nákazy a provádíme veškerá nezbytná opatření, abychom mohli našim zákazníkům poskytovat služby nepřetržitě a bez omezení. Během epidemie COVID-19 je doprava jedním ze zásadních pilířů k udržení ekonomiky. Díky oddanosti našich zaměstnanců jsme byli a jsme schopni nadále zajistit dopravu všech plánovaných vlaků a kamionů, a to i přes státní hranice.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům společností SPEDICA, LokoTrain, LOCON, EP Cargo, EP Cargo Trucking, EP Cargo Invest, EP Cargo Poland, EP Cargo Deutschland, EP Intermodal za jejich vytrvalou práci a úsilí, které vynakládají v těchto náročných dnech.

Skvělá práce! Srdečně děkujeme!

Představenstvo společnosti