Nová lokomotiva 383.063

Nová lokomotiva 383.063

Rádi bychom Vás informovali o nové lokomotivě ve stáji EP Cargo Invest.

V úterý 28. ledna přijela na zkušební okruh VÚŽ Velim lokomotiva 383.063 SIEMENS Vectron, která tak rozšíří stávající lokomotivní pool. V neděli 9.2.2020 proběhla na zkušebním okruhu technickobezpečnostní zkouška. V následujícím týdnu bude lokomotiva opatřena firemním polepem a po získání veškerých potřebných povolení bude předána do provozu. Provozovatelem této lokomotivy bude stejně jako u předchozích lokomotiv společnost LokoTrain, s.r.o


zpět na novinky


Vážení obchodní partneři,

celou situaci spojenou s koronavirem bedlivě sledujeme již od počátku nákazy a provádíme veškerá nezbytná opatření, abychom mohli našim zákazníkům poskytovat služby nepřetržitě a bez omezení. Během epidemie COVID-19 je doprava jedním ze zásadních pilířů k udržení ekonomiky. Díky oddanosti našich zaměstnanců jsme byli a jsme schopni nadále zajistit dopravu všech plánovaných vlaků a kamionů, a to i přes státní hranice.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům společností SPEDICA, LokoTrain, LOCON, EP Cargo, EP Cargo Trucking, EP Cargo Invest, EP Cargo Poland, EP Cargo Deutschland, EP Intermodal za jejich vytrvalou práci a úsilí, které vynakládají v těchto náročných dnech.

Skvělá práce! Srdečně děkujeme!

Představenstvo společnosti