„Nákladní železniční doprava drží českou ekonomiku“

„Nákladní železniční doprava drží českou ekonomiku“

„Nákladní železniční doprava drží českou ekonomiku“

Společnost EP Cargo a.s., která patří mezi zakládající členy sdružení ŽESNAD.CZ, by chtěla vyzdvihnout úsilí celého sdružení ŽESNAD.CZ, v čele s výkonným ředitelem Oldřichem Sládkem, které bylo vynaloženo v těchto náročných dnech a poděkovat za koordinaci a rychlé řešení všech akutních případů pro nákladní železniční dopravce.

Tisková zpráva ŽESNAD.CZ   download


zpět na novinky


Vážení obchodní partneři,

celou situaci spojenou s koronavirem bedlivě sledujeme již od počátku nákazy a provádíme veškerá nezbytná opatření, abychom mohli našim zákazníkům poskytovat služby nepřetržitě a bez omezení. Během epidemie COVID-19 je doprava jedním ze zásadních pilířů k udržení ekonomiky. Díky oddanosti našich zaměstnanců jsme byli a jsme schopni nadále zajistit dopravu všech plánovaných vlaků a kamionů, a to i přes státní hranice.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům společností SPEDICA, LokoTrain, LOCON, EP Cargo, EP Cargo Trucking, EP Cargo Invest, EP Cargo Poland, EP Cargo Deutschland, EP Intermodal za jejich vytrvalou práci a úsilí, které vynakládají v těchto náročných dnech.

Skvělá práce! Srdečně děkujeme!

Představenstvo společnosti