AKTUALNOŚCI

EPH przejmuje STEAG Power Minerals

EPH przejmuje STEAG Power Minerals

EP Power Europe (EPPE) jest spółką zależną holdingu EPH i została założona w 2016 roku poprzez zgrupowanie kilku europejskich aktywów w jedną spółkę zależną. Grupa sukcesywnie rozrasta się dzięki nowym przejęciom i obecnie plasuje się na podstawie zainstalowanej mocy w pierwszej dziesiątce największych europejskich firm energetycznych.

W środę 10 marca 2021r. spółka podpisała umowę z firmą STEAG GmbH dotyczącą zakupu udziałów w spółce STEAG Power Minerals GmbH (SPM). SPM jest europejskim liderem w przetwarzaniu ubocznych produktów energetycznych (zwłaszcza popiołów lotnych i gipsu syntetycznego, który powstaje na skutek odsiarczania spalin) oraz jednorazowych materiałów ściernych. SPM oferuje również szeroki wachlarz usług związanych z gospodarką odpadami. Tym krokiem EPPE potwierdza swój długofalowy plan wzmocnienia swojej pozycji w segmencie zrównoważonego rozwoju i rozwiązań przyjaznych środowisku.

Jako produkt uboczny spalania w elektrowniach węglowych popiół lotny stanowi wysoce ekologiczny substytut klinkieru przy produkcji cementu (oszczędność do 30%). Stosowanie popiołu lotnego znacznie zmniejsza emisję CO2 i koszty nakładów, jednocześnie poprawiając jakość cementu dla przemysłu budowlanego. W branży budowlanej coraz częściej stosuje się gips odsiarczany od gipsu naturalnego, głównie ze względu na jego czystość i korzystne właściwości dla atmosfery. Biorąc pod uwagę, że w większości krajów europejskich przez pewien czas energia z węgla będzie nadal wykorzystywana jako technologia przejścia na energię bezemisyjną, przetwarzanie popiołu w znaczący sposób przyczynia się do zmniejszenia złego wpływu na środowisko, co jest częścią ogólnej strategii zrównoważonego rozwoju EPPE. SPM inwestuje również w projekty z alternatywnymi zasobami materialnymi, aby zapewnić długoterminową stabilność swojej działalności.

„STEAG Power Minerals jest jednym z europejskich liderów w segmencie popiołów lotnych, a jego stosowanie ogranicza emisję CO2, co jest naszym długoterminowym celem w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dlatego z przyjemnością przyjmujemy odpowiedzialność za około 155 wysoko wykwalifikowanych pracowników SPM, a dzięki przejęciu możemy włączyć do naszego portfolio tę delikatną metodę produkcji cementu, która jest kluczowym elementem w budownictwie” mówi Tomáš Novotný - Członek Zarządu EPPE.

STEAG jest usatysfakcjonowany postępem osiągniętym przez SPM pod jej kierownictwem i tym samym przekazuje nowe możliwości dalszego rozwoju i trwałego wzrostu gospodarczego nowemu właścicielowi. „Uważamy, że porozumienie, które osiągnęliśmy z EPPE, jest najlepszym możliwym wyborem dla SPM, jego pracowników i firmy STEAG, która jest w trakcie procesu transformacji i przegrupowuje się w kierunku innych segmentów biznesowych na nowych rynkach energii” - mówi Joachim Rumstadt. Prezes STEAG GmbH.

Biorąc pod uwagę, że profil SPM po decyzji o zamknięciu wydobycia węgla w Niemczech nie jest już zgodny z kierunkiem STEAG, „sprzedaż SPM była decyzją niepodjętą z sercem, ale przede wszystkim jako racjonalne działanie w odniesieniu do transformacji i zatrudnienia dla pracowników SPM” dodaje Joachim Rumstadt. Finalizacja przejęcia wymaga odpowiednich zgód, w szczególności organów ochrony konkurencji i prawdopodobnie zakończy się w drugim kwartale br. Obie strony zgodziły się nie ujawniać żadnych szczegółów biznesowych transakcji.

 


powrót do aktualnościFirmy

image/svg+xml