Certyfikat bezpieczeństwa B dla Austrii

Certyfikat bezpieczeństwa B dla Austrii

Członek grupy EP Logistics International

- kolejowy przewożnik towarowy RM LINES a.s.- uzyskał dnia 30.10.2020 Certyfikat B, czyli zezwolenie na wykonywanie przewozów kolejowych na austriackiej sieci OBB. W ten sposób rozszerzył istniejący zakres w Czechach i na Słowacji w celu zwiększenia wydajności, wzgl. uzyskanie transportu na dłuższych ramionach transportowych.


powrót do wiadomości